مركز مشاوره و خدمات روانشناختی گلستان زندگی | مركز مشاوره و خدمات روانشناختی گلستان زندگی

نوجوانان سالم تر با والدین عاشق تر

بر اساس پژوهشی که در روانشناسی سلامت صورت گرفته فرض بر این است که هر چه والدین ارتباط عاشقانه تری با فرزندان خود داشته باشند می توانند از آنها هر چه بیشتر در مقابل تاثیر نامطلوب استرس های روزمره زندگی محافظت کنند.

بر این اساس پژوهشگران بالغ بر 8 روز به جمع آوری گزارشهای تلفنی و همچنین نمونه بزاق دهان 132 نفر از کودکان و نوجوانان بین 9 تا 17 ساله پرداختند.محققین در مورد عوامل استرس زای روزانه ، هیجانات و همچنین نشانه های سلامت جسمی از جوانان سوالاتی پرسیدند و سپس سطح کورتیزول آنها را اندازه گیری کردند و از طرفی برای برآورد کردن میزان اشتیاق و صمیمیت پدر و مادرها به مصاحبه های درون خانوادگی پرداختند و متوجه شدند در روزهای پر استرس کودکان و نوجوانان هیجانات منفی بیشتری تجربه می کنند و آنهایی که دارای والدین نامهربان تری هستند در مواقعی که حتی میزان استرس شان در روز از حالت طبیعی هم پایین تر است ولی دارای احساسات منفی بیشتر و کورتیزول بالاتری نسبت به بقیه هستند.